FANDOM


The Spring Fest Core Team 2008Edit


The Core Team comprises of students representatives, comprising of 4th year, 3rd year and 2nd year students of IIT Kharagpur.


The Vice President

 • Kunal Kashyap


Steering Committee Members

 • Abhinav Ankur
 • Alok Karwasra
 • Aniket Chowdhary
 • Arijit Gautam
 • Eesha Nayak
 • Jagannath Kalaimani
 • Kumar Abhinav
 • Neel Lohit
 • Siddharth Singh
 • Sumit Agarwal
 • Sunny Chabra
 • Uttkrishta
 • Yagnish Rathi


General Secretaries

 • Tejasvi Singh Kushwah
 • Vijay Kamble


Core Team Heads

 • Ankit Singh Tawar
 • Ayan Sinha
 • Gyanendra Deo Tripathi
 • Kishan Srinivas
 • Nikhil Murarka
 • Poulami Mandal
 • Ravi Jain
 • Saurabh Bhati
 • Saurav Garg
 • Sushil Kumar Choubey
 • Tanuj Dora
 • Vivek Gautam
 • Vivek Poddar


Core Team Members

 • Abhishek Mishra
 • Ahmed Aslam
 • Akriti Swaroop
 • Amit Shekhar
 • Kamal Kishore
 • Karan Mathur
 • Kshitij Khurana
 • Nithin Nemani
 • Nivedan Sahay
 • Pranav Mathur
 • Prateek Kumar Jain
 • Sananda Mishra
 • Sandhya Kumbakonam
 • Sanjeev Chandra
 • Shashank Gupta
 • Shashank Kumar Singh
 • Shashwat Sikka
 • Shirish Damani
 • Suyash Bire
 • Suyash Sinha
 • Swapnil Sharma


Associate Publicity Members

 • Chirag Nopani
 • Shirsesh Bhaduri
 • Wrik Barman